Så utvecklas barnets tal

Nyfödd: Redan under sitt första dygn reagerar spädbarnet på tal och föräldrarna reagerar i sin tur på barnets signaler, kommunikationen börjar.
3–4 månaders ålder: Barnet har en dialog med sin föräldrar, de ”samtalar” växelvis. Barnet jollrar som svar.
Cirka 9 månaders ålder: Jollerramsor med många upprepningar, pa-pa-pa.
Tips: Prova ge-och-ta-lekar, titt-ut.
10–12 månaders ålder: Det första ordet brukar komma, ettåringen talar i ettordssatser och kan benämna något i sin närhet – pappa, lampa. Ordet är ett meddelande som kan förstås av sammanhanget. Mamma kan betyda ”mamma kommer”. De första orden byggs upp av enkla språkljud, favoriter brukar vara vokaler och m, p, n, t och d-ljud. Katt kan bli tatt. Nalle kan bli lalle.
Tips: Ge barnet ögonkontakt, tala om här och nu.
1,5 år: 1,5-åringen kallas ibland för ordsamlare. Ettordssatser blir till tvåordssatser. Barnet kan tala om saker som är frånvarande.
Tips: Fortsätt prata om här och nu, hur något smakar eller känns, översätt barnets önskningar ”Vill du att jag ska läsa?”. Förståelse kommer när barnet gång på gång hör språket, samtidigt som det upplever något. Vid två års ålder kan barnet cirka 50 ord.
2,5 år: Tvåordssatser är det normala, barnet fortsätter samla ord och begrepp och förstår att boll inte bara är min röda utan att även andra finns.
Tips: Berätta redan på morgonen vad som ska hända under dagen för att bygga upp tidsuppfattningen. Upprepa gärna dagens händelser på kvällen: ”I dag gjorde du det och sedan det”.
2,5–3 år: Nu kan barnet cirka 1 000 ord, och kan tala i tvåordsatser för att uttrycka egna önskningar som ”ha den!”, ”sova nej”. Någon gång vid tre års ålder börjar barnet utöka sina meningar till tre ord. Småord som på, och, men kan fattas men huvudorden kommer i bestämd ordning: ”Dockan sover sängen”. Barnet börjar säga jag om sig själv.
Tips: Kommentera händelser och prata om vad ni sett och upplevt. Genom att ställa frågor tränar barnet att minnas, uttrycka sig och få struktur på händelser och tidsförlopp.

Källa: Christina Lagergren, leg logoped och Svenska Logopedförbundet

NUVARANDE Så utvecklas barnets tal
NÄSTA Kontakta logoped om barnet…