Rika mammor ammar mest

Socioekonomiska faktorer är viktigare än man trott för hur länge mammor ammar – även i Sverige, som har en väl utbyggd föräldraförsäkring. Det visar en svensk studie som omfattar drygt 37 000 mammor från Örebro och Uppsala län.

– Risken för att sluta amma före sex månaders ålder var till exempel dubbelt så hög hos mammor med kortare utbildning än för dem med högre utbildning, säger Renée Flacking, doktorand vid Uppsala universitet.

Studien, som har publicerats i European Journal of Public Health, visar också att för tidigt födda barn i Sverige ammas länge jämfört med för tidigt födda barn i andra länder – men mammor till för tidigt födda barn ammar, oberoende av socioekonomisk status, kortare tid än mammor till fulllgångna barn.

NUVARANDE Rika mammor ammar mest
NÄSTA Pappor påminns