Nybörjare på att gå

Alla barn föds med en drivkraft att gå.

Alla föds med en drivkraft att gå. Men innan ett barn tar sina första steg måste det få öva – och misslyckas – om och om igen.

Håller man ett nyfött barn upprätt, med fotsulorna mot ett plant underlag, kan det göra gångrörelser.

Men det betyder inte att man plötsligt, när kroppen är mogen för det, automatiskt kan gå.

För att lära sig hålla balansen, bära upp sin tyngd och samtidigt göra gångrörelser, måste barnet få tid och möjlighet att använda sin kropp.

Som förälder imponeras man av beslutsamheten hos ett barn som reser sig, försöker ta ett steg, ramlar – och gör ett nytt försök. Och så till slut, lossnar det. Barnet tar ett steg eller två, och helt nya möjligheter öppnar sig.

Att lära sig gå är en viktig milstolpe i barnets utveckling.

– Precis som med andra utvecklingssteg kan barnet vara frustrerat och kinkigt precis innan, men när det väl har lärt sig något brukar det vara nöjt, säger bvc-sjuksköterskan Marianne Rydin vid bvc Knoppen i Enskede.

Någon gång mellan 10 och 16 månader börjar många barn gå. En del börjar tidigare, andra väntar tills de är omkring 18 månader. Allt är lika normalt och ofta genetiskt betingat.

– Som förälder kan man se till att ge sitt barn möjlighet att röra sig i en bra och trygg miljö, säger Marianne Rydin. Men att sitta i en gåstol för länge kan tvärtom hämma gångutvecklingen.

I övrigt kan man inte påverka eller påskynda utvecklingen. Barn måste få utvecklas i sin egen takt.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 13/2007

NUVARANDE Nybörjare på att gå
NÄSTA Vänta barn i styvfamilj