Vaccinera ditt barn mot rotavirus

Rotavirus är den vanligaste orsaken till magsjuka hos små barn i Sverige. Varje år vårdas flera tusen sjuka barn på sjukhus på grund av viruset.

Rotaviruset finns över hela världen och är den vanligaste orsaken till magsjuka och diarré för barn mellan 6 månader och 2 år. Enligt WHO dör en halv miljon barn varje år av diarréer till följd av sjukdomen.

I Sverige är dödsfall mycket ovanligt, och sjukdomen går normalt över av sig själv efter ungefär en vecka. Men varje år vårdas cirka 2 000 barn på svenska sjukhus på grund av viruset. Anledningen är främst vätskebrist och risk för uttorkning, orsakade av diarréer.
Det finns väl fungerande vaccin mot rotavirus. Bland annat Finland, Österrike och Belgien, liksom USA och Australien, har valt att inkludera rotavirus i sitt barnvaccinationsprogram. Även i Sverige finns många som vill se en allmän vaccination mot rotavirus. Idag får föräldrar som vill vaccinera sitt barn själva kontakta en vaccinationsmottagning.

Smittskyddsinstitutet har konstaterat att rotavirusvaccinet ger ett bra skydd och är utan allvarliga biverkningar. Men frågan, som Socialstyrelsen måste avgöra, är om det är samhällsekonomiskt försvarbart att erbjuda vaccinet kostnadsfritt till alla svenska barn.
– Det är i alla fall inte aktuellt inom den närmaste framtiden. Bara för att en del länder har valt att göra så, är det inte säkert att det är bra lösning för oss, säger Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen.

Klart är att rotaviruset innebär stora kostnader för såväl sjukvården som samhället. Förespråkarna pekar på att allmän vaccinering inte bara skulle göra att många småbarn slipper magsjuka. Dessutom skulle belastningen på både barnsjukhus och vårdcentraler minska – och ett stort antal föräldrar skulle slippa vabba.

Artikeln är publicerad i Vi Föräldrar nr 4, 2010

Fakta Rotavirus

• Drabbar i första hand barn.
• Börjar med kräkningar och feber som övergår till tunn diarré.
• Går normalt över efter 4 till 10 dygn, men kan smitta i två veckor.
• Kan ge vätskebrist och risk för uttorkning.
• Mycket smittsamt och sprids via händer och i kontakt med avföring och smittade föremål.
• Två godkända vaccin finns idag. De ges som droppar i munnen när barnet är mellan 6 veckor och 6    månader. Vaccinationen kostar ca 1 500 kr.
 

NUVARANDE Vaccinera ditt barn mot rotavirus
NÄSTA Fläcktips