När dagislämningen är svår

Läs förskollärarens tips om svåra lämningar.

De flesta barn har perioder när de är mindre förtjusta i att gå till förskolan. Här är några tips på hur du kan hjälpa:

• Din trygghet är viktig. Att du som förälder känner dig trygg med förskolan och pedagogerna har stor betydelse för barnet. Minsta tvekan avspeglar sig i barnet. Är du missnöjd med något, så ta upp det med personalen.

• Undvik morgonstress. Packa ryggsäcken och lägg fram kläder kvällen innan. Ställ väckarklockan så att du i lugn och ro hinner med det som ska göras innan ni ska iväg. Stress har en tendens att framkalla protester.

• Skapa en positiv stämning. Prata om dagen ni har framför er på ett tydligt och uppmuntrande sätt. Säg ”Du ska få leka med dina kompisar i dag medan jag åker och jobbar”.

• Undvik ”måste”.
”Du måste till förskolan” eller ”Jag måste jobba” är tunga ordval som lätt väcker motstånd.

• Prata med pedagogerna. Se till att det alltid finns någon som tar hand om barnet när du går. Ibland fungerar överlämningen bättre med vissa pedagoger än med andra. Hör med personalen om du under en period kan få lämna till ”favoritfröken”.

• Byt lämnare.
Ibland går det bättre om den andra föräldern lämnar. Det är lätt att hamna i ett dåligt lämningsmönster, och ett bra sätt att bryta det kan vara att turas om. 

• Tveka inte.
När du väl har sagt hej då, så gå oavsett hur ledset ditt barn är. Att vela gör det bara värre. Sätt dig i bilen, gråt en skvätt och ring förskolan efter en stund och kontrollera att ditt barn mår bra.

• Ålder påverkar. En 1,5-åring kan många gånger vara lättare att lämna än en 3-åring. Det lite större barnet är mer medvetet om att du går och kan uppleva större separationsångest.

• Känsliga perioder. Jobbiga lämningsperioder dyker ibland upp i 5–6-årsåldern, då tankar om döden och andra stora livsfrågor ofta kommer. Prata hemma om varför barnet känner som det gör. Kom överens om hur ni ska göra vid själva lämningen, och låt barnet om möjligt vara med och bestämma. Om det då uppstår en jobbig situation kan du påminna om vad ni har kommit överens om. Förhoppningsvis känns det då bättre, både för barn och vuxen.

• Du bestämmer.
Man ska inte ta med ett gråtande barn hem igen. När man får syskon och det äldre barnet inte måste vara på förskolan, kan det vara frestande. Men har du har gått till förskolan är det så dagen ska vara. Får barnet sin vilja igenom en gång kan det bli ännu svårare att lämna framöver.

Källa: Yvonne Genter, förskolechef vid I ur och skur-förskolan Ekorren i Åkersberga utanför Stockholm.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 10/2007

NUVARANDE När dagislämningen är svår
NÄSTA Säkert i bilen för magen och bebisen