Massage – en mötesplats för familjen

Massage – och en mötesplats för familjen

Massage – en mötesplats för familjen

I Grästorp fungerar spädbarnsmassagen som en familjeverksamhet, där föräldrar får chans att träffas och umgås med varandra. Massagen finansieras av kommunen och är gratis för deltagarna.

Spädbarns-
massagen i Grästorp arrangeras av den kommunala familjeverksamheten Små Steg, ett projekt som startades 2006. Instruktörerna på massagen, Pernilla Nilsson, Viktoria Fransson och Nina Johansson, delar på en hundraprocentig tjänst.

I dag finansieras Små Steg av socialnämnden i Grästorp tillsammans med länsstyrelsen. Förhoppningen är att familjeverksamheten ska bli permanent.

Initiativet kommer ursprung­ligen från socialnämnden i kommunen. Marie Jarnelid är chef på socialtjänstens verkställighets­enhet och tycker att instruktörerna gör ett bra jobb.

– Det är klart vi hoppas på fortsatta utvecklingsmedel. Men det är ett politiskt beslut om kommunen i framtiden väljer att finansiera verksamheten själv, säger Marie Jarnelid.

Även om framtiden är oviss är Små Steg i dag väldigt populär. Det finns ett intresse att hjälpa familjer som har det svårt, sam­tidigt som en öppen förskola är en viktig mötesplats för småbarnsföräldrar. Socialtjänsten registrerar inte heller samtalen de har med de föräldrar som kommer till Små Steg.

Viktoria Fransson beskriver hur socialtjänsten har en avdramatiserad roll. Ingen ska känna sig utpekad eller annorlunda.

”Ett bra initiativ”
Jenny Nilsson som går på spädbarnsmassagen sitter vid fikabordet med en kopp kaffe. Hon tycker initiativet är mycket bra, och tvekade aldrig att delta när hon fick en inbjudan från bvc.

– För många förknippas ju socialtjänsten med någonting negativt. Jag tycker det är bra att de är med. Nu kan ju den som vill komma i kontakt med social­tjänsten om det skulle vara något. En kostnadsfri kurs gör ju dessutom att alla har möjlighet att vara med. Jag uppmuntrar verkligen folk att gå.

För instruktören Viktoria Fransson, som också jobbar som socialsekreterare på kommunen, var priset viktigt.

– Det får inte bli så att de som vill gå men inte har råd, ska bli utanför. Poängen är ju att nå ut till alla. Denna omgång kostar det ingenting att delta. I fram­tiden kommer kursen att kosta 100 kronor, ett rent självkostnadspris som täcker fika och massageolja, säger Viktoria Fransson.

Små Steg är tänkt att fungera som en portal för flera myndigheter och institutioner. I dag finns ett finns samarbete med psykolog, flyktingsamordnare, migrationsverket, bvc och mvc.

Viktoria Fransson berättar att det från början var svårt att få med bvc och mvc i projektet.

– De hade inga resurser och därför ingen möjlighet att ställa upp. Men sedan vi börjat med spädbarnmassage har intresset från deras sida ökat och vi har nu inlett ett bra samarbete.

Genom bvc förmedlas kontakten med nyblivna föräldrar, som erbjuds att delta i Små Stegs verksamhet.

– Uppslutningen har varit stor. Bvc är en bra länk till barn under 6 månader. Föräldrarna har inte hunnit vara ute på så mycket än och genom Små Steg får de möta andra föräldrar i deras egen situation, säger Viktoria Fransson.

Den kontakten är oerhört viktig. Genom samtal med andra föräldrar får nyblivna mammor och pappor ventilera sina er­farenheter. Jenny Nilsson tycker fikastunden är minst lika viktig som massagen.

– Vi kan prata om allting –blöjbyten, amning och kontakt. Många gånger vill man höra hur andra föräldrar har det. Alternativet är att ringa och prata med mamma. Men det är ju 35 år sedan hon var småbarnsmamma, säger hon och skrattar.

Avslappnad fika
Det är en väldigt avslappnad stämning i fikarummet efter avslutad massage. Spontana applåder ljuder när ett barn rapar. Alla är med i diskussionen.

I framtiden kommer nya grupper kunna delas upp om det behövs. Det ska också finnas möjlighet att ha enskilda massageövningar.

Instruktörerna har olika kompetensområden. Nina Johansson och Viktoria Fransson har stor erfarenhet av socialt arbete och Pernilla Nilsson som också är förskollärare arbetar dagligen med pedagogik.

– Man måste hela tiden anpassa sig till den specifika situationen och inte låsa sig, säger Viktoria Fransson.

Hon vill gärna betona samspelet som uppstått mellan föräldrarna men också mellan föräldrar och barn:

– På massagekursen är alla väldigt kompetenta föräldrar. De har fått en fantastisk kontakt med sina barn och ju längre kursen gått desto mer märks att alla tagit till sig det vi försöker förmedla.

En av delarna i spädbarnsmassagen går ut på att stryka handen över barnets mage i formen av bokstäverna I, L och U. Övningen kallas I love you.

– Det är en mycket en kärleksfull beröring. Om man översätter till svenska och säger jag älskar dig i stället blir det är en otroligt stark upplevelse, säger Viktoria Fransson.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 7/2008

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler