Låt bebisen sova på rygg

Tänk om bebisen slutar andas? Plötslig spädbarnsdöd är många nyblivna föräldrars stora skräck, men vet du hur du ska göra minskar risken. Nu kommer Socialstyrelsens nya råd.

Text: Maria Zamore

Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd har sedan 1991 sjunkit från 120 till mellan 20 och 30 fall om året i Sverige.
Statistiken är hoppingivande, anser Göran Wennergren, professor i barnmedicin och Svenska barnläkarföreningens ordförande.
– När vi barnläkare på 1980-talet fick frågan ”Vad kan vi göra?”, så hade vi inga goda råd att ge. Men nu har vi det, och de råden har minskat antalet fall av plötslig spädbarnsdöd kraftigt. Över 1 000 spädbarn har räddats, och rådet att låta spädbarnen sova på rygg är det absolut viktigaste skälet.
Göran Wennergren är samordnare i den grupp specialister som på uppdrag av Socialstyrelsen har uppdaterat råden om hur föräldrar kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd.
Huvudpunkterna i råden är oförändrade: låt spädbarnet sova på rygg, avstå från att röka, amma om det är möjligt och se till att barnet är lagom varmt och kan röra sig.
– Men rådet att låta spädbarn sova på rygg har lagts överst, och därmed givits högre status, säger Göran Wennergren.

”Siffrorna kan bli ännu lägre”
Dessutom har ett antal nyheter formulerats:
• Föräldrar avråds inte bara från att låta barnet sova på mage, utan också från att låta barnet sova på sidan.
• Gravida bör undvika alla former av nikotin, det vill säga inte bara rökning utan även snus och nikotinläkemedel.
• När amningen är etablerad kan barnet använda napp när det ska sova.
• Om man vill sova tillsammans med sin bebis ska man tänka på att inte ha det för trångt och varmt.
Vi i Sverige har förmodligen redan nu de lägsta siffrorna i världen gällande plötslig spädbarnsdöd – men de kan bli ännu lägre, tror Göran Wennergren.
– Ja, jag tror att man kan pressa siffrorna ytterligare. Säg att man kan få ner dem med ytterligare 25 procent – det är naturligtvis en spekulation, men jag tror att det kan vara möjligt. Vi vet till exempel att omkring 5 procent av föräldrarna fortfarande använder magläge för sina barn, trots rekommendationen om ryggläge. Kunde vi få ett mer generellt användande av ryggläge så tror vi att det skulle återspegla sig i statistiken. Och andelen gravida som röker har visserligen halverats, men kan vi få ner den ytterligare så kommer det också att göra sitt till.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 1 2007

Fakta/Plötslig spädbarndsdöd

Plötslig spädbarnsdöd innebär att barnet, som oftast är mellan en och fyra månader gammalt, påträffas dött i sin säng. Dödsfallet inträffar så gott som alltid när barnet sover, och kommer plötsligt och oväntat.
Forskarna vet ännu inte varför barn dör i plötslig spädbarnsdöd, men en teori är, enkelt uttryckt, att det blir så varmt för barnet att det tror att det är tillbaka i livmodern och slutar andas. Nya rön pekar också på att barn som har dött i plötslig spädbarnsdöd ofta har en nedsatt förmåga att ta emot och förmedla signalsubstansen serotonin i den del av hjärnan som styr andningen. Detta kan vara en medfödd sårbarhet som gör barnen extra känsliga för riskfaktorer som att sova på mage, vara för påbyltade eller att mamman röker under graviditeten, tror forskarna.
Rådet om att låta spädbarn sova på rygg infördes i Sverige i början av 1990-talet.

När kan barnet sova på mage?

Socialstyrelsens råd för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd gäller barn som ännu inte kan vända sig själva. Barn som är stora nog att göra det kan förstås sova på mage eller på sidan om de väljer att göra det.
– När barn kan vända sig själva har de också kommit förbi den egentliga riskåldern för plötslig spädbarnsdöd, det vill säga de fem, sex första månaderna. Då är det också bra att, av säkerhetsskäl, ta bort kudden om barnet tidigare har sovit på en sådan, säger Göran Wennergren.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 1/2007

Läs mer:
>> Så minskar du risken – de nya råden

NUVARANDE Låt bebisen sova på rygg
NÄSTA De nya råden mot plötslig spädbarnsdöd