Kunskapen om tidigt födda ökar

Kunskapen om tidigt födda ökar

Kunskapen om tidigt födda ökar

Känslig för sinnesintryck.

2 råd till föräldrar med nyfödda

1. Stressa inte. Ta dig tid att tolka barnets signaler. Titta på, prata med och håll ditt barn hud mot hud.

2. Undvik starka lukter, hög musik eller för starkt ljus.
Källa: Marco Bartocci Barnläkaren och forskaren Marco Bartocci vårdar barn så tidigt födda som i vecka 23 på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

– Jag har undersökt hur smärta, lukt och musik bearbetas i barnets hjärnbark. Denna forskning ger viktig kunskap om hur medvetandet byggs upp under barnets första år, säger han.

Ett för tidigt fött barn fortsätter att utvecklas i samma takt som om det låg inne i mammas mage om det läggs i en skyddande kuvös.

– På neonatalavdelningen försöker vi behålla en miljö med varken för mycket eller för lite intryck. Barnen får ligga hud mot hud mot föräldrarna och känner deras lukt. Preliminära forskningsresultat säger att för tidigt födda kan känna igen mammans röst. Så vi ber föräldrarna att läsa sagor.

Det första året är viktigt för utvecklingen. Det har påverkat hur nyfödda hanteras inom vården. För tidigt födda barn får numera smärtlindring i högre grad än tidigare.

– Vi är mycket mer försiktiga vid smärtsamma procedurer och försöker minimera antalet stick. Vi har även blivit bättre på att tolka barnets signaler. Ett för tidigt fött barn har inte lika stora reserver och kan snabbare bli passivt och blekt av smärta.

Han har undersökt hur musik påverkar 1-åringar som opereras. Hjärnan bearbetar musiken också under narkosen. Det innebär att personalen alltid pratar med de för tidigt födda barnen.

– Vi tror att det minskar barnets upplevelse av stress. Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 9/2008


Läs också

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler