Kontakta logoped om barnet…

… inte jollrar varierat och i långa ljudramsor vid 7–8 månaders ålder.
… inte försöker ta språklig kontakt vid 1–1,5 års ålder.
… inte försöker säga ord vid 1,5–2 års ålder.
… inte talar i meningar om minst tre ord vid 2,5–3 års ålder.
… inte blir förstått av utomstående vid 4 års ålder.
… inte verkar förstå vad du säger och du är orolig.
Studier visar att 6–8 procent av barn i förskoleåldern har störd språkutveckling av varierande grad, att språkstörning något oftare drabbar pojkar samt att grav språkstörning, då barnet har problem med både ljud och grammatik, drabbar 1 procent.

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler