Ingen plats i förskolan?

14 kommuner klarar inte platsgarantin för förskolan.

Alla Sveriges kommuner har svarat på Skolverkets enkät om hur de räknar med att kunna uppfylla barnomsorgs-

garantin. 14 kommuner svarade att de inte räknade med att kunna erbjuda en förskoleplats inom tre till fyra månader efter anmälan om plats.

Kommunerna som inte klarar garantin

14 kommuner har uppgett att de inte klarar att uppfylla förskolegarantin i höst. Kommunerna är:

Borlänge

Forshaga

Gagnef

Grums

Göteborg

Huddinge

Kil

Malmö

Mullsjö

Munkedal

Osby

Stockholm

Töreboda

Vilhelmina

– Det är inte acceptabelt, säger Anneli Melén, ansvarig på Skolverket, i ett pressmeddelande.

En kraftig ökning av antalet barn samt brist på lokaler och mark uppges vara de vanligaste orsakerna till att barnomsorgsgarantin inte kan uppfyllas.

– Men vi kan inte se att dessa kommuner har större efterfrågetryck än andra kommuner. Det beror snarare på bristande planering och att platsgarantin har låg prioritet, säger Anneli Melén.

Bland de kommuner som klarar platsgarantin är den vanligaste åtgärden att erbjuda plats långt från hemmet med möjlighet till omplacering. Tillfälliga ”slussar” där barn placeras i väntan på plats är också vanligt, men mot detta är Skolverket kritiskt:

– Tillfälliga lösningar är ett problem som måste uppmärksammas, säger Ulla Nordenstam på Skolverket i pressmeddelandet. Det har aldrig varit avsikten med lagen och är varken bra för barnen, föräldrarna eller förskolan. Det drabbar barnens behov av kontinuitet, påverkar barngrupperna och det pedagogiska arbetet.


Läs mer

NUVARANDE Ingen plats i förskolan?
NÄSTA Föräldrar på gränsen till matsammanbrott