Hund = snarkare?

Hund hemma kan göra bebisar till snarkare.

Benägenheten att snarka som vuxen kan grundläggas tidigt i livet, enligt forskning – och en av riskfaktorerna är att som nyfödd ha haft hund i hemmet.

I studien har 16 000 slumpvis utvalda personer från Sverige, Norge, Danmark, Island och Estland ingått. 18 procent av de 15 556 som svarade på frågorna rapporterade att de var ”vanesnarkare” med ljudliga och störande snarkningar under minst tre nätter per vecka.

De barndomsfaktorer som, oberoende av varandra, kunde kopplas till snarkning i vuxen ålder var att före två års ålder ligga på sjukhus för en infektion i andningsvägarna, att lida av återkommande öroninflammationer, att växa upp i en stor familj samt att som nyfödd ha hund i hemmet.

Enligt forskarna kan den ökade benägenheten att snarka senare i livet bero på att dessa faktorer tidigt förstärker inflammationsprocesser i övre luftvägarna.

Forskningsledaren Karl Franklin vid Umeå universitet hoppas att de nya rönen ska bidra till mer kunskap osom kan användas för att förebygga snarkning.

Resultaten har publicerats i tidskriften Respiratory Research.

NUVARANDE Hund = snarkare?
NÄSTA Kejsarsnitt ökar risk