Ökad risk

Hög födelsevikt ökar risk för problem.

Allt fler nyfödda väger oproportionerligt mycket i förhållande till sin ålder och längd – och det finns en tydlig koppling mellan mammans fettmassa och barnets vikt under fosterstadiet och vid födseln. Det visar en avhandling av Fredrik Ahlsson vid Uppsala universitet.

Barnen med hög födelsevikt uppvisade redan under sitt första levnadsdygn tecken på insulinresistens. De löper också ökad risk att senare i livet drabbas av hälsoproblem som övervikt, fetma samt hjärt- och kärlsjukdomar, och att själva få överviktiga barn.

– Att fetma och övervikt hos mamman leder till ökad fostertillväxt beror troligen på att gravida kvinnor med övervikt har ökad fettmassa som bidrar till insulinresistens. Det här leder till att glukosproduktionen hos kvinnan ökar, vilket i sin tur stimulerar fostrets tillväxt, säger Fredrik Ahlsson i ett pressmeddelande.


Läs mer

NUVARANDE Ökad risk
NÄSTA Plast som finns i nappflaskor kan försvåra inlärning