Frågor och svar om skallasymmetri

Skallasymmetri är ett växande problem i västvärlden.

– Att barn i dag har bredare och plattare huvuden beror delvis på rekommendationen att spädbarn ska sova på rygg. Om barnet inte varierar sin huvudställning finns risk för att skallen belastas ensidigt. Men den största anledningen är att barnen ligger så lite på mage när de är vakna, säger sjukgymnast Anna Öhman.

Kan asymmetrin försvinna spontant?

På nätet kan man på flera sajter läsa att ”den platta skallen hos de allra flesta barn omformas och försvinner under det andra levnadsåret.”

– Om man avlastar den tillplattade delen eller om barnet själv börjar variera sovställning, stämmer detta, instämmer Anna Öhman, sjukgymnast vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

– Och förr, när nästan alla sov på mage, stämde det att asymmetrin brukade försvinna.

Men några vetenskapliga studier på skallasymmetrier som försvunnit spontant finns inte, enligt Anna Öhman.

– En sådan studie skulle vara svår att genomföra med risk för att barnen då får behålla ett skevt huvud hela livet, konstaterar hon.

Det finns studier som visar att asymmetrin kan kvarstå vid några års ålder. Kunskap saknas om hur sneda skallar ser ut efter flera år. Men platta bakhuvuden är inte ovanligt, enligt Anna Öhman.

– I länder där man lindat sina spädbarn, som Kina, kan man i dag ibland den vuxna befolkningen se att det är vanligt med platta bakhuvuden. Man kan även se det på en hel del svenskar om man spanar lite diskret, säger hon. En del mammor berättar att de tuperar eller lockar håret för att dölja att de har ett tillplattat bakhuvud.

Alla blir inte bra från sin asymmetri. Anna Öhman har på nätet hittat en grupp vuxna killar som skriver om sina skallasymmetrier.

– Frågan är hur sned man kan vara och tycka att det är okej, och vem som avgör vad som är acceptabelt? säger hon.


Så får barnets huvud fin form

• Tänk på att det är viktigt att hjälpa sitt barn att variera huvudställningen när det ligger på rygg. Detta för att undvika/minska risken för skallasymmetri.

• Vid skallasymmetri är en babysitter olämplig, eller ska användas ytterst sparsamt. Babysittern är ju hård, och gör att barnet har ryggläge.

• Använd inte babyskyddet eller bilbarnstolen utanför bilen.

•  Magläge under uppsikt i vaket tillstånd.

• Häng en mobil eller speldosa eller något annat för barnet att titta på, växelvis på vänster/höger sida av sängen.

• Ett annat tips som ibland ges är att ha en mjuk och tillräckligt tjock kudde som avlastar huvudet när barnet ligger i ryggläge, i sängen och vagnen.

Källa: Anna Öhman, sjukgymnast


Kudde eller inte?

Det finns lite olika bud gällande kudde till ett litet spädbarn. Ibland kan man läsa att om barnet rullar över på magen kan det kvävas av kudden.

Så här säger barnläkaren Göran Wennergren, som är professor i pediatrik vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg samt ordförande i Svenska Barnläkarföreningen, om kudde till spädbarn:

– Det finns en rekommendation om just kudde i en broschyr från Socialstyrelsen, kallad Minska risken för plötslig spädbarnsdöd, som jag tagit fram tillsammans med barnläkarna Hugo Lagercrantz och Bernt Alm. Där står följande:

”För att förhindra att bakhuvudet blir platt när barnet sover på rygg bör en mjuk kudde användas. Placera barnets huvud omväxlande åt ena eller andra hållet. På så sätt motverkar du att ensidig belastning gör att skallen blir platt eller sned. När barnet kan vända sig självt tar du bort kudden och ersätter den med en fast platt kudde.”


Vilken kudde ska man välja?

– Att hitta lämplig kudde kan vara svårt, men www.minimundus.se har en som är lagom tjock, tipsar sjukgymnast Anna Öhman. Fast man måste jobba mycket med den efter tvätt för att den inte ska bli knölig.

Anita Tilander på Minimundus bekräftar detta:

– Babykudden måste bearbetas efter tvätt för att fyllningen ska återta sin spänst och bli jämnt fördelad i kudden, säger hon.

– Kudden mår annars bara bra av att tvättas i 60 grader och plantorkas. Man ska helst också ta för vana att ”fluffa till” den lite efter varje användning så att man får fyllningen jämnt fördelad i kudden.    

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 3/2008

NUVARANDE Frågor och svar om skallasymmetri
NÄSTA Föda för tidigt