Förskolepersonal välutbildad

Bara 4 procent av personalen i den kommunala förskolan saknar utbildning för arbete med barn.

Personalen i förskolan är välutbildad, visar ny statistik från Skolverket.


Allra mest välutbildade är de som arbetar i kommunala förskolor. Av dem har över hälften, 54 procent, pedagogisk högskoleutbildning och 41 procent är utbildade barnskötare. Bara 4 procent saknar utbildning för arbete med barn.


I de enskilda förskolorna är utbildningsnivån inte riktigt lika hög. 42 procent har en pedagogisk högskoleutbildning och 39 procent är utbildade barnskötare. 11 procent saknar utbildning för arbete med barn.


Förra året gick 67 procent av alla barn mellan 1 och 5 år i kommunal förskola, och 14 procent i enskild förskola.


Enskilda förskolor är vanligast i storstäder och förortskommuner. I ett sextiotal kommuner finns inga enskilda förskolor alls.


Läs mer i pressmeddelande från Skolverket

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler