För tidigt födda känner troligen smärta

Även för tidigt födda visar tecken på medvetna smärtupplevelser.

Många läkare har avstått från att ge spädbarn ordentlig smärtlindring vid obehagliga procedurer, men en ny doktorsavhandling från Karolinska institutet drar nu bort grunden för detta synsätt.
Barnläkaren och forskaren Marco Bartocci har via undersökningar med infraröd spektroskopi visat att det för tidigt födda barnets hjärna är långt mer utvecklad än man tidigare har utgått från. Hjärnbarken hos för tidigt födda bearbetar smärtsignaler från nålstick på samma sätt som hjärnbarken hos vuxna, vilket innebär att alla kända förutsättningar för en medveten smärtupplevelse finns där.
Resultaten, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pain, väntas få stora konsekvenser för hanteringen av smärtlindring hos nyfödda.

NUVARANDE För tidigt födda känner troligen smärta
NÄSTA ”Adoption rätt för oss”