Fler barn om dagis är utbyggt

Finns det förskola så föds det fler barn.

I länder med väl utbyggd offentlig barnomsorg för barn under tre år föds fler barn per kvinna, visar en jämförelse mellan EU-länderna.

I Danmark, Sverige, Nederländerna, Belgien och Finland är mer än 30 procent av barnen under tre år inskrivna i barnomsorg. I dessa länder är också födelsetalen bland de högsta inom EU, mellan 1,7 och 1,8. Bara Frankrike och Irland har högre födelsetal.

Nästan alla andra EU-länder har födelsetal på mellan 1,2 och 1,4. I många av dem – däribland befolkningsrika Italien, Tyskland, Spanien och Polen – är det också färre av barnen under tre års ålder som har barnomsorg.

Födelsetalen är också i genomsnittligt högre i länder där kvinnor i barnafödande ålder har hög utbildning och förvärvsarbetar i hög grad.

2,1 barn per kvinna är den nivå som krävs för att den naturliga befolkningsutvecklingen ska vara i balans. Så många barn föds inte i något EU-land.

Födelsetalen är från år 2005.


Källa: Tidskriften Välfärd från SCB

Läs hela artikeln på SCB:s hemsida

NUVARANDE Fler barn om dagis är utbyggt
NÄSTA Tv kan ge sömnproblem