Farliga lekplatser

Kommunala lekplatser får kritik.

Konsumentverket har gjort en stickprovskontroll av lekplatser i fem kommuner; Borås, Östersund, Hammarö, Karlskrona och Stockholm (stadsdelen Rinkeby). I samtliga kommuner fanns lekplatser som underkändes som farliga, rapporterar Svenska Dagbladet, SvD.

– Det innebär alltså att det finns en risk för allvarlig skada och att de måste åtgärdas omedelbart. Det var ganska många fel på varje lekplats, säger Anna Strandberg på Konsumentverket till SvD.

Varje år skadas tusentals barn i olyckor på lekplatser och skolgårdar. De flesta olyckor beror på brister i lekutrustningen.

Läs mer om lekplatser och säkerhet på Konsumentverkets hemsida.

Källa: SvD

NUVARANDE Farliga lekplatser
NÄSTA Napp och nappsäkerhet