Få följer rekommendationen

Knappt var femte helammar i sex månader.

19,2 procent av mammorna följer rekommendationen om helamning i sex månader. Det visar Socialstyrelsens senaste amningsstatistik, som omfattar barn födda 2004.
Om man både tittar på del- och helamning ammades 72 procent av barnen vid sex månaders ålder, och 41,5 procent vid nio månaders ålder.
Tidningen Amningsnytts redakion har beräknat att 25 000 mammor varje år slutar amma tidigare än vad de själva önskar:

Källa: Amningsnytt

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler