Få barn behöver extra vitamin A

Vitamintillskott kan ge för höga dagsdoser vitamin A, ett vitamin som få svenska barn behöver extra tillskott av.

Så kallade kosttillskott kontrolleras av Livsmedelsverket. De multivitaminer som klassas som mediciner kontrolleras däremot av Läkemedelsverket. Preparaten finns att köpa på hälsokosten, dagligvarubutiker och apoteket.

Kosttillskotten ger en blandning av olika vitaminer som A, D, E, C och några olika B-vitaminer. Somliga innehåller även mindre mängder mineraler. De är vanligen tänkta för barn från 4 års ålder, men även från 3 års ålder förekommer, och upp till 10–12 års ålder.

En dagsdos multivitaminer kostar mellan 60 öre och 4,25 kronor. Låter kanske inte så mycket men det kan bli ända upp till 1 500 per år per barn. De flesta årsdoserna ligger runt 500 kronor.

Alla multivitaminer innehåller stora mängder vitamin A. Alla preparat ger minst den rekommenderade mängden av vitamin A, för barn 3–5 år. Några ger så mycket som 150 procent av det rekommenderade dagliga intaget, RDI. Det vill säga: en halv gång mer än de svenska näringsrekommendationerna.

Att tillskotten innehåller höga, eller för höga mängder vitamin A, är omöjligt att utläsa på förpackningarna. Alla preparat, förutom Minallvit och Gummi Vites, anger bara rekommenderad daglig dos enligt EU:s RDI-märkning – som bygger på vuxnas behov (och som är dubbelt så höga som till barn)!

Ytterst få svenska och europeiska barn behöver extra vitamin A. Det är snarare så att tillskott kan ge för höga dagsdoser. Vitamin A finns naturligt i många livsmedel och dessutom berikas margarin, barnvälling, lätt- och mellanmjölk med vitamin A. Ett barn i förskoleåldern som dricker/äter den rekommenderade mängden (5 dl) berikad mjölk och dessutom får kosttillskott kan komma upp i dubbla rekommenderade dagsdosen av vitamin A.
 

Publicerad i Vi Föräldrar nr 12, 2009.

NUVARANDE Få barn behöver extra vitamin A
NÄSTA Har ni också fått höra den där om brevbäraren..?