Bättre prognos för tidigt födda

För tidigt födda barn kan, när de blir äldre, må bättre än man tidigare har trott.
Det visar en långtidsstudie på 89 barn i 11-12-årsåldern, samtliga födda mellan 15 och 17 veckor för tidigt.
Barnen, som jämfördes med en kontrollgrup, hade oftare problem med sådant som motorik, inlärningsförmåga och syn. De presterade också sämre i skolan och hade fler psykiska och sociala problem.
Men, som forskaren Aijaz Farooqi, överläkare på barnkliniken i Umeå, framhåller: funktionsnedsättningarna var överlag ganska måttliga. Generellt sett hängde barnen med i skolan, och bara 15 procent gick i särskola (andelen i kontrollgruppen var 5 procent).
Dagens för tidigt födda barn har dessutom andra förutsättningar än de i undersökningen, tillägger
Katarina Strand-Brodd, barnläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
– De här barnen föddes för 15-17 år sedan, och neonatalvården har förändrats en hel del sedan dess, säger hon.

Källla: Sveriges Radios hemsida

NUVARANDE Bättre prognos för tidigt födda
NÄSTA Psykisk ohälsa bland små barn