Barnaga vår tids uppfostringsmetod?

Antalet anmälningar om barnmisshandel har ökat dramatiskt de senaste året.
Den 4 april sänder SVT dokumentären ”Hon ville ju inte lyda”.

Mildare straff och ett mer accepterande samhälle skapar en trend där vuxnas våld mot barn får minimala konsekvenser.

År 1966 avskaffades barnagan i Sverige och 1979 infördes den uttrycklingen i föräldrabalken.Trots avskaffningen av barnaga har utvecklingen tagit en ny vändning.

Idag finns det folkgrupper både för och emot barnaga. Reaktionerna och känslorna är starka. Fruktansvärt tycker många, men utvecklingen är tydlig och idag har vi en positivare syn på barnaga än för några år sedan.

I dokumentären ”Hon ville ju inte lyda” ger journalisten Erik Sandberg en skildring i attityder och granskar domstolarnas arbete. ” Hon ville ju inte lyda” är en fristående uppföljning tav den tidigare dokumentären ” Förgrymmade ungar”.

– Förändringar i samhället visar på en tydlig trend där milda domar ger upphov till det svenska rättsväsendet, säger Erik Sandberg.

Större acceptans och en förlåtande attityd märks inte bara i rättsalen utan även på insändarsidor och på debattforum. ”Vi vill inte tillbaka till det gamla direkt, bara lite” är känslan som uppfattas av samhället idag.

Den fortsatta trenden är tydlig och frågan är om den ska fortsätta eller inte?

Dokumentären ”Hon ville ju inte lyda”sänds i SVT2 söndag 4 april 2010 kl 20.00.
 

NUVARANDE Barnaga vår tids uppfostringsmetod?
NÄSTA Vad innehåller påskmusten?