Babyboomen fortsätter

Fler föds, snart är vi 10 miljoner.

1999 var ett riktigt bottenår när det gäller barnafödande, men sedan dess har barnafödandet haft en uppåtgående trend.

Statistik från förra året visar att Sverige nu ligger nära Europatoppen i antal födda med nära 1,9 barn per kvinna. Det är den högsta nivån sedan 1994, och under de närmaste åren tror man att fruktsamheten ska stiga ytterligare. Detta, i kombination med en fortsatt stor invandring, gör att Sverige beräknas spränga 10 miljoner-strecket om ungefär 20 år.

I år förväntas omkring 109 000 barn födas i Sverige, vilket är en ökning med drygt 1 000 barn sedan förra året. Omkring år 2020 förväntas barnafödandet nå en topp på omkring 115 000 barn.

Att födelsekullarna varierar så kraftigt som de har gjort i Sverige under de senaste decennierna ställer stora krav på samhällsplaneringen – under de närmaste åren kommer till exempel trycket öka på förskolor, förskoleklasser och lågstadiet, samtidigt som antalet högstadieelever minskar.

Källa: SCB och DN

Läs mer på SCB:s hemsida

NUVARANDE Babyboomen fortsätter
NÄSTA Ny blogg: Kängurupojkens pappa