”Täck inte över vagnen” – experterna varnar

Många hänger en filt över barnvagnssufletten för att skydda bebisen mot sol, vind och buller. Inte bra, tycker de experter Vi Föräldrar har talat med, som varnar för att det blir för varmt inne i vagnen.

Starkt solsken, vind, avgaser, buller. Anledningarna till varför man hänger en filt framför barnvagnsöppningen kan variera. Klart är att den vanan har öppnat för nya produkter på marknaden som enkom är avsedda att skydda barnet i vagnen.

– Vår uppfattning är att föräldrar vill skydda barnen mot ljus och ljud när de ska sova, men det handlar ju mycket om sömnvanor. Om barnet sover med öppen vagn från början, så vänjer det sig vid det och tvärtom, säger Helena Martin, barnhälsovårdsöverläkare för norra Stockholm.
En del bvc varnar föräldrar för att det kan finnas risk att barnet blir för varmt, men det finns inga studier eller allmänna rekommendationer i frågan. Däremot finns det en oro bland experter för att det eventuellt skulle kunna utgöra en ökad risk för plötslig spädbarnsdöd, PSD.

– För att minska risken för PSD är det viktigt att ha uppsikt över barnet. En filt kan hindra föräldern från att titta till det, säger Helena Martin.
Hugo Lagercrantz, professor och barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, håller med:

– Det finns en potentiell risk att barnet slutar andas utan att man märker det. Blir det för varmt kan barnet tro att det är tillbaka i livmodern och sluta andas. Därför ska man heller inte stoppa om barnet för mycket, säger han.

Kontrollera produkter

De produkter som syftar till att täcka barnvagnsöppningen omfattas än så länge inte av någon säkerhetsstandard. Därför ligger ett stort ansvar på tillverkarna och föräldrarna att kontrollera produkterna, enligt Anna Stridsberg, barnvagnsexpert på Konsumentverket.

– Det är viktigt att tyget är tunt med god andningsförmåga. Om det är för tätt i kombination med att man täcker hela vagnöppningen, finns det risk för dålig luftcirkulation, säger hon.

Dålig luftcirkulation leder till dålig luftkvalitet och till att luften värms upp. När tidningen GT mätte temperatur i en barnvagn som stod i solen med ett skynke för visade det sig att temperaturen steg från 24–41 grader på en timme(!). 

  – Temperaturen kan stiga kraftigt och snabbt. Tänk hur snabbt det blir varmt i en stängd bil på sommaren. För spädbarn kan även en liten temperaturökning vara farligt. Som vuxen söker man skugga när det är varmt, vi lägger oss inte i solen under en filt, säger Anna Stridsberg.

Om man trots allt vill köpa ett skydd för vagnen är det bra att kontrollera även andra säkerhetsaspekter än att luften släpps igenom, som att det inte finns smådelar som kan lossna eller långa snören som barnet kan trassla in sig i.

De experter som Vi Föräldrar har talat med tycker att man ska fråga sig varför man har behov av att täcka för vagnen. Är det för att man tycker att omgivningen är för bullrig och synintrycken för många för bebisen bör man hellre välja att promenera någon annanstans, är solljuset för starkt kan man vända på vagnen, om det är omöjligt att uppsöka skugga. Det enda experterna tycker att man kan täcka vagnen med är insektsnät.

Uppdaterad: 2016-06-15.

NUVARANDE ”Täck inte över vagnen” – experterna varnar
NÄSTA Omslag – så såg vi ut från början till nu