Sover bebisar verkligen bättre på ersättning?

Det har blivit vanligare att både amma och ge ersättning. Frågan är varför? En orsak kan vara uppfattningen att bebisar sover bättre om de får ersättning på kvällen – men stämmer det?

 

Amning och moders­mjölksersättning – det är en allt vanligare kombi­nation. Frågan är varför. Är det för att bebisar oftare får ersätt­ning inför natten eller beror det på att kvinnor inte får det am­ningsstöd de behöver – eller nå­got annat?
Olle Hernell, pro­fessor i barnmedicin och överläkare vid Norrlands universi­tetssjukhus och ordförande i Livs­medelsverkets och Svenska barn­ läkarföreningens expertgrupp för pediatrisk nutrition, betonar att man än så länge inte vet, men han gissar att orsakerna är flera:
– Jag tror att många mammor upplever att de blir låsta av am­ningen, att de vill ha en möjlig­het att gå ut och träffa kompisar, gå på gym… Att det är en livs­stilsfråga, helt enkelt. Båda vill nog också att partnern ska kunna träda in och ge barnet mat. Och rådet om att helamma i 6 måna­der har nog aldrig riktigt trängt igenom på bvc­-nivå.
Vid tidigare trendbrott i am­ningsstatistiken har ofta hög­ utbildade kvinnor gått i täten, berättar Elisabeth Kylberg, nutri­tionist, amningsrådgivare och lektor vid högskolan i Skövde. Kanske är det på samma sätt nu, funderar hon:
– Jag tror att det är mammor i karriären som har en önskan om att gå tillbaka till arbetet tidigare. Men det här är förstås bara spe­kulationer.

Tror att flaskmatning ska ge bättre viktkurva  – nästa sida

#br

Tror att flaskmatning ska ge bättre viktkurva

Nästan alla föräldrar som ger sina ammande barn ersättning gör det för att de upplever att bröstmjöl­ ken inte räcker till, enligt en enkätundersökning som journalis­ten och författaren Petra Jankov Picha har gjort (undersök­ningen är inte veten­skaplig). Barnen kanske inte gick upp i vikt som förväntat, ville amma hela kväl­larna, vaknade ofta på nätterna och ville amma – eller föräldrarna kanske hade en allmän känsla av att barnet inte var tillfredsställt.
Sådant har att göra med ”en blandning av rejäla missuppfatt­ningar och en ökad intolerans för barns naturliga beteende”, tror Olle Hernell.
– Vi har gjort många studier där både ammande barn och barn som fått ersättning har in­ gått, och det har aldrig varit sär­skilda problem med barn som helammats, säger han.
– Barn mår inte dåligt av att amma ofta. Däremot vet ju alla att det kan vara jobbigt att amma ofta. Men för vems skull vill man i så fall ge flaska – för barnets eller för de vuxnas?

Kurvor baserade på flaskmatade barn

Det som ibland uppfattas som dålig viktuppgång behöver inte vara det, poängterar han också:
– Tillväxtkurvorna som vi har på bvc grundar sig ofta på flask­uppfödda barns tillväxt. Moderna tillväxtkurvor som världshälso­organisationen WHO har tagit fram grundar sig på ammade barns tillväxt. Kurvorna ser inte likadana ut och ammade barn ökar inte lika snabbt i vikt efter 3 månader som flaskuppfödda barn. Om bvc hade haft möjlig­het att utgå från WHO:s kurvor skulle många barn som bedöms öka dåligt i vikt visa sig ha en normal viktuppgång.

Men stämmer det att flaskma­tade bebisar (och deras föräldrar) sover bättre?
Enligt en studie är det ingen skillnad på den mängd sömn som mammor till ammade respektive flaskmatade barn får. Mammor till ammade barn vaknade i och för sig oftare men somnade också om fortare, och mammor till flaskmatade barn var vakna läng­re stunder. Sammantaget sov ammande och flaskmatande mammor lika mycket.
Enligt en annan studie sov mammor som helammade i ge­nomsnitt 40 minuter mer per natt än mammor till barn som både ammades och flaskmatades.

 

Gröt bättre än ersättning  – se nästa sida

#br

Gröt bättre än ersättning

Om man, när barnet är mellan 4 och 6 månader, är rädd att bröstmjöl- ken inte räcker till säger Livsmedelsverket så här i helt nya råd till bvc- personal: ”Vill föräldrarna ändå komplettera amningen finns det i den åldern sällan anledning att införa modersmjölksersättning, eftersom bröstmjölken tillgodoser merparten av närings- och vätskebehovet. Då är det bättre att börja ge mat som kan ätas med sked eller med händerna än att införa nappflaska, eftersom nappflaska ökar risken för att bröst- mjölksproduktionen snabbare avtar och kanske till och med upphör.”

Vill du läsa hela artikeln finns den i Vi Föräldrar nummer 6 – finns att köpa här

NUVARANDE Sover bebisar verkligen bättre på ersättning?
NÄSTA Ska ni resa utomlands i sommar?