Finns det risker med välling? Kan man koka egen välling? Och hur mycket välling är okej? Vi har frågat barndietist Sara Ask.

1. När kan man börja med välling?

Det finns välling anpassad för barn från 6 månader och uppåt. Välling introduceras som andra nya livsmedel som smakportion och kan sedan utgöra till exempel ett lämpligt morgon-, mellan- eller kvällsmål.

2. Kan man ge både välling och tillskottsnäring?

Ja, man kan kombinera välling och tillskottsnäring (se faktaruta intill), eller välling och bröstmjölk för den delen. Vällingen är att betrakta som en variant av gröt, medan tillskottsnäringen fungerar som komplement i en måltid, för barn som inte ammas. Om man ammar kan det vara bra att ge vällingen i mugg. Välling ur flaska är så lätt att slurpa i sig, så det händer att barn väljer bort bröstet när de börjat få välling.

3. Vad gör man om barnet inte vill ha välling?

Välling är en typisk svensk företeelse. Barn runtom i världen växer sig stora och starka utan välling, så det är inte något måste.

4. Kan man ge gröt istället för välling?

Visst kan man ge gröt istället för välling. Köpt barngröt och barnvälling skiljer sig i princip inte åt näringsmässigt, utan gröt är som välling i fast form. Om man ammar och vill fortsätta med det, kan gröt vara ett bättre alternativ eftersom den inte konkurrerar med amningen på samma sätt som flaskan.

5. Vilken välling ­lämpar sig bäst vid olika åldrar?

Tillverkarna av barnvälling märker tydligt ut vilken ålder respektive välling lämpar sig för. Välling för äldre barn innehåller till exempel ofta mer fibrer än välling för yngre, och därför bör man helst inte ge sitt barn välling som är avsedd för äldre. Att göra tvärtom, det vill säga ge välling avsedd för yngre till ett äldre barn, är ingen fara. Det kan till exempel vara så att vissa barn reagerar med lös mage när de går över från sin första välling till en mer fiberrik, om de ännu inte är redo för så mycket fibrer. Då går man helt enkelt tillbaka till den tidigare vällingen och väntar ett tag innan man provar med den nya igen. En välling avsedd för yngre barn är inte för näringsfattig för äldre, som man lätt kan tro.

6. Finns det välling som är mindre bra?

Det finns ett strikt regelverk för spannmåls­produkter för barn under 3 år, där såväl näringssammansättning som kvalitet på råvarorna regleras. Därför håller alla barnvällingar hög kvalitet. Livsmedelsverket ger rådet att inte ge risprodukter (ris, risgröt, risvälling) oftare än fyra gånger i veckan.

7. Vilken välling ska man välja?

Personligen tycker jag att havre är en bra bas, dels eftersom havre innehåller bra näring och olika sorters fibrer som kompletterar varandra, dels för att mängden gluten är låg. Till de minsta kan det vara en fördel att välja en sort som är baserad på havre och vetestärkelse hellre än vetemjöl, för att, om barnet dricker mycket välling, inte behöva tänka på mängden gluten. Gluten är ett protein i vete, råg och korn som bör introduceras långsamt – då kan möjligen risken för glutenintolerans minskas. Barnet kan introduceras till gluten via till exempel pasta, bulgur, bröd och gröt.

För barn som inte tolererar så mycket fibrer, kan majsvälling möjligen vara mildare mot magen, eftersom den innehåller mindre mängd fibrer. Men om barnets mage tolererar fibrer är det bra att välja en vanlig fullkornsvälling med till exempel havre eller råg, eftersom fibrer har många positiva egenskaper.

8. Vilken välling passar efter ­magsjuka?

Det finns en tradition av att ge laktoslåg välling efter magsjuka, men det är tveksamt hur nödvändigt det egentligen är. Vill man ändå pröva finns det till exempel låglaktos-majsvälling att ge under de närmaste veckorna efter magsjukan.

9. Vad passar barn med ­allergier?

Det finns vällingsorter som passar de flesta allergiker: mjölkfri, glutenfri och sojafri till exempel. Har man ett mjölkhydrolysat, ett preparat som ges till komjölksproteinallergiska barn och där mjölkproteinet sönderdelats för att inte orsaka allergisk reaktion, kan man koka egen välling på hydrolysatet med recept som följer med preparatet, eller kontakta företaget för mängdangivelser.

10. Om barnet bara vill dricka välling, vad gör man då?

Välling innehåller både näring och energi. Om barnet dricker mycket välling kan det hända att det inte har så mycket aptit kvar på annan mat. Då kan man behöva dra ner på vällingen för att ge utrymme för annat. Om barnet verkar ha svårt att tugga och svälja vanlig mat eller besväras av maten på annat vis – rådfråga bvc.

11. Hur många flaskor välling per dygn är okej?

Max tre mål välling eller gröt per dygn är ett bra riktmärke. Blir det mer finns det risk att barnet inte hinner få aptit på annan mat. Tre flaskor välling motsvarar hälften av en genomsnittlig 1-årings energibehov.

12. Finns det risker med välling?

En studie gjord på barn i Östergötland visade att de som fick välling som tillägg när de var 6 månader hade ett högre BMI vid 12 respektive 18 månaders ålder. Hos barn som fick gröt eller puré som tillägg sågs inte motsvarande risk. Forskarna tror att det kan bero på att barnen kanske dricker välling även när de egentligen inte är hungriga – kanske för att de associerar vällingen med mys och tröst. För att komma ifrån det kan man ge barnet välling i mugg i stället för flaska, efter att barnet passerat 1 års ålder. Hur man än väljer att göra är det viktigt att vällingen görs så likställd annan mat som möjligt, så att barnet äter välling främst för att stilla sin hunger.

13. Kan man koka egen välling?

Barn rekommenderas industritillagad välling, eftersom den är berikad med vitaminer och mineralämnen. Industrins barnvälling och barngröt är till exempel viktiga järnkällor för små barn som har ett högt behov i förhållande till den mängd mat de orkar äta. Det förekommer recept på nätet där hemgjord välling kokas av vanlig komjölk. Komjölk i stora mängder innehåller mer protein och salt än vad som är bra för ett spädbarn, därför är det ingen bra idé.

14. Vilka alternativ finns till välling, om man bor utomlands?

Vissa bunkrar upp ett stort lager i samband med att de är i Sverige eller får besök, men det går också att beställa välling över nätet av sajter som specialiserat sig på produkter för utlandssvenskar. Men enklast är nog att inte introducera välling. Det är som sagt inget ­måste, och på många håll i världen finns bra berikad barngröt som smidigt alternativ.

15. Hur slutar man med välling – om man nu måste?

Välling är ett näringsrikt och bra livsmedel som man gärna kan dricka hela livet, till exempel som en bra del av frukosten. Man kan så småningom behöva tänka på att servera barnet välling på ett för åldern passande sätt. Har barnet hunnit bli lite större är det kanske inte så kul om kompisarna ser att hen dricker välling ur nappflaska. Vill man ändå att barnet ska sluta gäller det att vara konsekvent, det vill säga inte ge med sig även om barnet protesterar. Och att ersätta vällingen med något annat gott och näringsrikt förstås.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 9/2016

NUVARANDE Välling – 15 frågor och svar
NÄSTA Tipspromenader för barn och föräldrar ♡