Namn – trender genom tiderna

Namntrender genom tiderna - om du har svårt att hitta ett bra namn, hitta inspirationen här.

Sekelskiftet 1800/1900: Tvåstaviga namn i ”Astrid Lindgren-stil” för både pojkar och flickor, som Emil, Anton, Oskar, Alva, Ebba, Ida.
1920-tal:
Korta, svenskklingande namn såsom Anna, Ingrid, Karl, Sven, Olle. 1930-tal: Dubbelnamn där två korta svenska namn kombineras, såsom Anna-Lisa, Anna-Stina, Karl-Erik, Jan-Olof.
1940-tal:
Haga-prinsessorna inspirerar till långa flicknamn såsom Birgitta, Margareta, Kristina, Marianne, Gunilla. Pojkar får fortfarande svenskklingande namn såsom Anders, Lars, Göran, Jan och en del dubbelnamn såsom Claes-Göran, Lars-Gunnar.
1950-tal:
Dubbelnamn av fransk typ bland flickorna, såsom Ann-Christine, Ann-Charlotte, Britt- Marie, fortsatt dubbelnamn bland pojkarna, såsom Stig-Arne, Claes-Åke, men även många amerikanska namn såsom Ronny, Conny, Johnny.
1960-tal: Långa flick- namn som Elisabeth, Katarina, Carina, Anette, bland pojkar svenska varianter av bibliska namn som Mikael och Peter. 1970-tal: Fortsatt långa flicknamn men nu gärna av latinsk typ som Cecilia, Camilla, Pernilla, Veronica och bland pojkar svenska varianter av bibliska namn såsom Johan, Mattias.
1980-tal: Kortare flicknamn, ofta smeknamnsliknande som Lina, Emely, Sandra, Hanna. Många bibliska pojknamn som Jakob, Johannes, Markus.
1990-tal: Nu gäller långa flicknamn som Felicia, Isabelle, Nicole. Flera pojknamn har angloamerikansk anknytning, som Oliver och Kevin. 2000-tal: Korta namn från förra sekelskiftet tillbaka (gärna på E- eller V/W-): Emma, Maja, Ebba, Oscar, Vilhelm, William.
2010-tal: 1930-talsnamnen börjar komma tillbaka i form av tvåstaviga pojknamn på -e, som Olle, Tage, Folke, Ebbe, och gamla nordiska flicknamn som Ingrid, Sigrid och pojknamn som Nils, Knut. Däremot ser vi inte att Anna är på väg tillbaka, vilket troligen beror på att det
också var väldigt vanligt på 1970-talet, och därför inte förknippas med den äldre generationen längre.

NUVARANDE Namn – trender genom tiderna
NÄSTA Föräldrar som adopterat mest nöjda med livet