Här är de tre värsta barnsjukdomarna

Här är våra läsares tre värsta barnsjukdomar. Läs mer om vad ni tycker på vår Facebook här.

>> Bland alla sjukdomar barn kan få upplever de flesta att värst är magsjuka. Här kan du läsa om hur du ska göra om ditt barn drabbas.

>> Många tyckte också att krupp var väldigt jobbigt när barnen får. Här kan du läsa mer om krupp och vad du kan göra åt det.

>> Något annat jobbigt och väldigt vanligt är mask. Här kan du läsa om du tror att ditt barn är drabbat och vad du kan göra åt det.

NUVARANDE Här är de tre värsta barnsjukdomarna
NÄSTA Kuratorn: ”Sex ökar sexlusten”