Föräldrar som adopterat mest nöjda med livet

Ny forskning visar att barn är en avgörande faktor för vår livskvalitet.

Par som adopterar barn efter en eller flera misslyckade provrörsbefruktningar har högre livskvalitet än både barnlösa par och par utan infertilitetsproblem. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin där 979 kvinnor och män i Västra götalandregionen intervjuats om sin livskvalitet fem år efter iVF-behandlingen.
   Studien har jämfört par vars behandling misslyckats med par vars behandling resulterat i barn, med par som inte har någon infertilitetsproblematik samt med par som efter resultatlös iVF-behandling valt att adoptera.
   Studien visar att livskvaliteten, mätt som psykologiskt välbefinnande och känsla av sammanhang, skattas högst av de par som adopterat. Lägst livskvalitet hade gruppen vars iVF-behandling inte resulterat i barn, och som fortfarande levde barnlösa.
   – Det här visar att livskvaliteten är starkt kopplad till barn, oavsett om de tillkommit genom graviditeter, genom adoption eller genom att man träffat en partner som redan har barn och fått bonusbarn, säger Marie Berg, professor vid Sahlgrenska akademin.
   – Resultaten visar att det kan vara viktigt att ta upp alternativet adoption redan när par söker för ofrivillig barnlöshet, särskilt som vi nu kan referera till att adoption ger god livskvalitet. I dag tas diskussionen om adoption ofta upp först när flera iVF-behandlingar misslyckats.

NUVARANDE Föräldrar som adopterat mest nöjda med livet
NÄSTA Barn och mat – när det inte funkar