Kvinna vid dator med bebis i knät.
Thinkstock

9 jobbtips för föräldrar

Du har rätt att jobba deltid. Och en massa andra saker på arbetet,
nu när du är förälder. Ha koll på dina rättigheter!

1. Föräldrapenning får du för att vara hemma med ditt barn. Den får användas fram till att barnet fyller 8 år (eller för barn som ännu inte avslutat sitt första skolår).

2. När du tar ut föräldrapenning har du rätt att ta ut ledigheten från jobbet på heltid, eller att jobba deltid; 75 procent, 50 procent, 25 procent eller 12,5 procent.

3. Det många inte vet är att du även efter föräldraledigheten har rätt att jobba deltid (men utan ersättning från Försäkringskassan). Föräldrar med barn under 8 år (eller barn som ännu inte avslutat sitt första skolår) har enligt lag rätt att få jobba deltid, ner till max 75 procent. Exakt hur många procent du vill gå ner i tjänst (0–25 procent) har du rätt att bestämma själv.

4. Kvinnor har rätt till ledighet för att amma sitt barn. Man kan använda föräldrapenningen för att få ersättning för förlorad arbetsinkomst vid amning.

5. Tillfällig föräldrapenning – det som kallas att vabba – gäller när barnet är sjukt och i normalfallet fram till dess att barnet fyller 12 år.

6. Vid förkortning av arbetstid finns olika lösningar. Vill du till exempel vara ledig varje fredag eller hellre gå två timmar tidigare varje dag? Detta beslutas i samförstånd med arbetsgivaren. Lagen finns för att underlätta för föräldrar att hämta och lämna i förskola, men lösningen ska förstås fungera för båda parter. Din arbetsgivare får minska din lön med samma procent som du är ledig, men aldrig mer.

7. Du har när som helst laglig rätt att få tillbaka din tidigare heltidstjänst. Du ska snarast möjligt berätta för din arbetsgivare om det.

8. Arbetsgivaren får skjuta på din comeback till heltid på jobbet i högst en månad efter ditt besked om att du vill jobba full tid igen.

9. När du jobbar deltid ska dina arbetsuppgifter anpassas för att vara möjliga att klara av med dina nya arbetstider – oavsett vilket jobb du har.

Publicerad i Vi Föräldrar Första året nr 6, 2011.

Se även

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler