6 saker som påverkar om ditt barn blir sjukt ofta

Här är några orsaker till varför ditt barn blir sjukt.

Ålder. Små barn blir oftare sjuka. De är extra mottagliga för infektioner, men de är också större smittspridare eftersom de ofta har andra personer väldigt nära inpå sig.
Kön. Pojkar i västvärlden har fler infektioner under de första levnadsåren än flickor. Det gäller framför allt öroninflammationer. men man är inte på det klara med varför.
Familj. Hur stor en familj är och hur ålderssammansättningen ser ut påverkar hur ofta ett barn blir sjukt och vilka infektioner det får. Nyfödda syskon och far- och morföräldrar kan vara extra känsliga för infektioner från förskolebarnet. Så hjälp till att skydda dem med en handtvätt när ni kommer hem från förskolan.
Tobaksrök. barn som lever nära personer som röker löper större risk att drabbas av luftvägsinfektioner. Särskilt känsliga är barn med allergiska luftrörsbesvär och barn med upprepade infektioner.
Stress. Negativ stress kan göra kroppen mer mottaglig för infektioner om det handlar om upprepade, stressutlösande händelser under en kortare tid.
Årstid. Förskolebarn har färre infektioner i samband med längre lov. Flest infektioner får vi under vinterhalvåret. Influensaepidemier brukar starta under senhösten.

Källa: ”Smitta i förskolan” (Socialstyrelsen).

Hela artikeln hittar du i Vi Föräldrar nr 12., 2012. Bli prenumerant här!

NUVARANDE 6 saker som påverkar om ditt barn blir sjukt ofta
NÄSTA Därför är det viktigt med napp för ditt barn