Kejsarsnitt – fem fakta

Antalet kejsarsnitt ökar stadigt i Sverige. Visste du att...

… antalet kejsarsnitt har ökat stadigt de senaste 17 åren. 17–18 procent av de gravida kvinnorna i Sverige blir idag förlösta med kejsarsnitt. 1990 var antalet strax över 10 procent. Ökningen beror på flera olika saker, bland annat på att mammorna är äldre och mer överviktiga idag.

… den vanligaste bedövningen vid kejsarsnitt är spinalbedövning, en ryggbedövning. Om det inte går att lägga bedövning, sövs mamman.
Det sägs att en tatuering i ryggslutet är ett problem när bedövningen ska läggas, men det är vanligtvis inget problem. Narkosläkaren väljer då att sticka så att färgpigment inte kommer in i spinalkanalen.

… det kan ta längre tid för mamman och barnet att komma igång med amningen efter ett kejsarsnitt än efter en vaginal förlossning. Anledningen är att barnet inte utsatts för samma stress och inte heller har gjort av med lika mycket energi som vid en vaginal förlossning.
En månad efter förlossningen är det däremot lika många kejsarsnittsbarn som barn som fötts på vaginal väg som ammas.

… risken för att barnet ska drabbas av andningsproblem är fem gånger högre vid kejsarsnitt än vid vaginal förlossning. Upp till en procent av barnen behöver hjälp med att andas efter ett snitt. Andningsproblem kan visa sig genom att barnet gnyr.

… precis som efter en vaginal förlossning måste kvinnan efter ett kejsarsnitt träna bäckenbotten med knipövningar. Hårdare träning, som sit-ups, kan hon börja med tidigast 6–8 veckor efter snittet. Promenader går bra från första veckan. Även efter ett snitt har kvinnan så kallat avslag, en blodblandad vätska från livmodern, i 4–6 veckor efter förlossningen.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar Gravid 1/2008

NUVARANDE Kejsarsnitt – fem fakta
NÄSTA Att föda med planerat kejsarsnitt