Förlossningssmärtans ursprung funnet

Livmoderhalsen är förlossningssmärtans ursprung.

Vid fullgången graviditet finns det betydligt fler nervfibrer och receptorer som är förknippade med smärta i livmoderhalsen än i livmodern, visar förlossningsläkaren Berith Karlsson Tingåker i sin doktorsavhandling från Karolinska institutet.

Ryggbedövning, så kallad epidural, anses idag vara det mest effektiva sättet att lindra förlossningssmärta, men den metoden är också resurskrävande och kan medföra nackdelar. De nya rönen kan skapa förutsättningar att utveckla enklare och effektiva metoder med fokus på just livmoderhalsen, hoppas Berith Karlsson Tingåker:

– Det finns ett stort behov av det både hos svenska kvinnor och globalt där många inte har tillgång till någon smärtlindring alls, säger hon i ett pressmeddelande.

NUVARANDE Förlossningssmärtans ursprung funnet
NÄSTA Luftföroreningar ger ökad risk för astma