Ryggbedövning populäraste smärtlindringen

I Stockholm fick 58 procent av förstföderskorna ryggbedövning under 2009, i Skåne var samma siffra 30 procent.

Ryggbedövning, eller epiduralblockad som det egentligen heter, är den vanligaste metoden att lindra förlossningssmärta, enligt statistik från Socialstyrelsen.

I Stockholm fick 58 procent av förstföderskorna ryggbedövning 2009, i Skåne var andelen 30 procent.

Skillnaderna kan bero på olika synsätt och vårdtraditioner, olika hög belastning på förlossningsavdelningar och olika tillgång på narkosläkare, enligt Socialstyrelsens utredare Karin Gottvall.

NUVARANDE Ryggbedövning populäraste smärtlindringen
NÄSTA Kan mitt barn bli berusat av amning?