Tv kan ge sömnproblem

Små barn som tittar mycket på TV kan drabbas av sömnsvårigheter,  sämre social förmåga och beteendestörningar.

Enligt en ny studie vid Johns Hopkins universitet i USA kan effekterna ändå mildras om man drar ner på TV-tittandet i tid.

Barn som vid två och fem års ålder fick titta på TV mer än två timmar om dagen uppvisade problem med bland annat sämre social förmåga och beteendestörningar än barn som tittat lite på TV. De barn som tittat mycket på tv vid två års ålder men mindre vid fem års ålder löpte avsevärt mindre risk att drabbas av problem.

Studien ger inget svar på hur mycket TV-tittande som är skadligt för små barn utan föreslår att en del barn är mer känsliga än andra.

Källa: BBC news

NUVARANDE Tv kan ge sömnproblem
NÄSTA Varannan 10–12-åring får klara sig själv