Råd om datorspelande barn

Många spelbutiker möter föräldrar som ber om handgripliga råd om hur man ska hantera barns dator- och TV-spelande för att undvika konflikter.
Därför presenterar MDTS (Sveriges branschförening multimedia, dator och TV-spel) och Medierådet (före detta Våldsskildringsrådet) nu vad man kallar ”sju goda råd för ett sunt spelande”.
Råden, som från och med i höst ska följa med när man köper dator- och TV-spel i svenska butiker, är det senaste ledet i Våldsskildringsrådets arbete med att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan och stärka dem i rollen som mediekonsumenter.
– Många vuxna är okunniga om den snabbt växande spelkulturen och spelar inte datorspel själva. Genom våra tips hoppas vi kunna ge redskap till konsumenterna och en chans till ökad kunskap. Med säkrare användare ökar också glädjen med spelandet, säger Ann Katrin Agebäck, kanslichef på Våldsskildringsrådet.
Dator- och TV-spel blir allt vanligare bland barn. I omkring 30 procent av de svenska hemmen finns numera dator- och TV-spel.
47 procent av de spel som såldes i Sverige förra året hade en rekommenderad åldersgräns på 3 år.

Ladda ner

NUVARANDE Råd om datorspelande barn
NÄSTA Nya rön om plötslig spädbarnsdöd