Barn testas och bedöms i förskolan

Allt fler förskolebarn testas och bedöms.

Förskolan ska vara en plats för lek, omsorg och lärande, utan krav på prestationer. Nu varnar Skolverket för att alltfler förskolebarn testas och bedöms – trots att det strider mot läroplanen.

Skolans krav på mätbar kunskap letar sig in i förskolan. Det visar en utvärdering som Skolverket gjort tio år efter att förskolan fick en egen läroplan. På alltfler svenska förskolor bedöms barns prestationer genom bland annat individuella utvecklingsplaner, IUP, och olika typer av diagnos- och bedömningsmaterial.

Utvecklingen har gått fort. År 2002 använde 10 procent av Sveriges kommuner IUP i förskolan, 2007 var siffran 48 procent. I 60 procent av kommunerna testas dessutom barnens språkutveckling på olika sätt.

– Att bedöma barns enskilda prestationer strider mot läroplanen. Dessutom kan man ju fråga sig vilka krav man kan ställa till exempel på en 3-åring, säger Lena M Olsson, undervisningsråd på Skolverket.

Skolverket är inte kritiskt till individuella utvecklingsplaner i sig, utan till hur dessa användas på många håll. I förlängningen finns en risk att bedömningar påverkar barnen.

– Särskilt yngre barn kan ha svårt att skilja mellan person och prestation, säger Gunnar Åsén, projektledare på Skolverket.

Förskolan får enligt Skolverket inte upprätta en individuell utvecklingsplan om föräldrarna inte vill det.

Läs mer på Skolverkets hemsida.

Artikeln publiicerades i Vi Föräldrar 14/2008

Några exempel

I en studie vid lärarutbildningen på Malmö högskola samlades 82 slumpvis valda utvecklingsplaner för barn i förskola och förskoleklass in. Här är några omdömen:
”Tyst, självständig.” (Pojke, förskola)
”Har humor, har blivit mer spontan i sin framtoning.” (Flicka, förskola)
”Ansvarsfull.” (Pojke, förskola)
”Isa ska lära sig att acceptera ett nej, genom att lyda alla vuxna. Bli bättre på svenska. Ta större ansvar.”(Pojke)
Källa: Individuella utvecklingsplaner som uttryck för reglerad barndom av Ann-Christine Vallberg Roth och Annika Månsson, lärarutbildningen vid Malmö högskola

NUVARANDE Barn testas och bedöms i förskolan
NÄSTA Inredning: Elias, 3, fick ett rum i vitt