När är det läge att stanna hemma från förskolan?

En månad efter förskolestart brukar de komma som det där brevet på posten – infektionerna. Förkylningen, magsjukan och hostan. Men hur vet man när det är dags att stanna hemma? Christer Petersson, allmänläkare i Kronobergs Landsting samt rådgivare åt sjukvårdsupplysningen 1177, ger sina bästa tips.

– Barn under 2 år har sex till sju infektionstillfällen per år. Efter 2–3-årsåldern har de omkring fyra infektioner per år. Är man inställd på det blir man kanske mindre stressad över att behöva vara hemma.

– Generellt kan man säga att barnet ska vara hemma om det har feber, är feberfritt men så hängigt att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna i förskolan, har en smittsam sjukdom, har maginfektion med kräkning eller diarré eller behandlas med någon medicin som kräver hjälp av förskolepersonalen.

– Ett sjukt barn ska ha möjlighet att vila när som helst. Däremot får det gärna vara uppe och leka om det orkar. I allmänhet kan man utgå ifrån att barn rättar sysselsättningen efter orken, så du behöver inte tvinga barnet att vila.

– Det är rimligt att barnet är feberfritt minst en dag innan det går tillbaka till förskolan.

– Om barnet har varit magsjukt kan det gå tillbaka till förskolan igen när det äter som vanligt och inte har kräkts eller haft vattentunn diarré de senaste två dygnen.

– Om barnet har en smittsam sjukdom, till exempel halsfluss, bör det vara hemma ett par dagar i början av penicillinkuren.

– Viktigast är att titta på barnets allmäntillstånd! Trötta barn som inte orkar leka ska stanna hemma.

Publicerad i Vi Föräldrar nr 11, 2011.

NUVARANDE När är det läge att stanna hemma från förskolan?
NÄSTA Vi Föräldrar nr 11, 2011, ute nu!