Finns ingen bevisad effekt av appar för barn

Läsplattor och smartphones är snart i var mans hem. Och våra barn vänjer sig snabbt vid att kunna interagera med media med smarta appar. Men hur bra är de "pedagogiska" apparna som finns?

Antalet appar vi laddar till vår smartphone eller till vår tablet blir bara fler och fler. Senaste siffrorna från SIFO visar att i åldersgruppen 7-15 år har 80,5 % en mobil och av det har 44% en smartphone. Barn och ungdomar använder telefon till för att skicka sms, 21% använder den också till att ladda ner och använda just appar.

För mindre barn finns inte den här statistiken, men det finns ett antal förskolor i Sverige som har valt att arbeta med just Ipads som ett pedagogiskt verktyg. En utvärdering av ett Ipad-projekt i Södertälje visar att personalen är mycket nöjd med den nya tekniken och att de finner flera fördelar med att arbeta med Ipads i förskolans vardag. Bland annat kan surfplattan locka fram nyfikenhet, göra lärandet roligare och barnen övar både finmotorik och att se samband, bland annat.

Det finns ingen vetenskaplig studie som visar om appar har någon egentlig positiv effekt på barn eller deras utveckling. Surfplattan erbjuder helt klart mer interaktivitet än tv, och vissa forskare menar att det är positivt då de barnen i framtiden kommer att förvänta sig att media alltid handlar om interaktivitet och inte passivitet.

En amerikansk forskare, som specialiserat sig på just inlärning, Howard Gardner menar dock att om man som förälder vill att sina barn ska ha försprång utvecklingsmässigt så finns det inget som slår att bygga med klossar, gå på museum eller bara ta en promenad och upptäcka skogen. ”Du kan inte ersätta människans fantasi – det finns ingen app för det” säger han i en artikel om appar i Washington Post.

NUVARANDE Finns ingen bevisad effekt av appar för barn
NÄSTA Har ditt barn haft kolik?