iStockphoto

Kan de leka med varandra trots stor åldersskillnad?

Då är det bäst att skaffa syskon

1,5 år, 3 år – eller 6 år. Buden är många om när bästa åldern är att få ett syskon. Men finns det ens någon sådan?
    – Absolut. I en viss ålder är barnet mer redo – liksom föräldrarna, säger psykologen Anna Sylvén.

Annas syskonråd till föräldrar:

  • Kom ihåg att första barnet fortfarande är väldigt litet. Var medveten om att man som vuxen ofta överdriver första barnets förmågor när syskonet kommer.
  • Syskon ska inte läggas på ansvar för småsyskonen. De kan bara ta ett barns ansvar.
  • Definiera inte barnen. Fastna inte i ett synsätt där du delar upp i kvaliteter som ”det där är den duktige och det där är den busige”. De flesta barn är både busiga och duktiga!
  • Var uppmärksam på att om ni som föräldrar har det jobbigt i relationen avspeglas det ofta i relationen mellan syskonen.

Det finns olika faser i ett barns liv som innebär olika mognadsnivåer. Medan 1-åringen är en liten solig person som lever helt i nuet, är 3-åringen en betydligt mognare person som kan uttrycka sig verbalt. Och 3 år är en ålder som lämpar sig bra för att få syskon, menar Anna Sylvén, psykolog och psykoterapeut.
   – Då har barnet en egen identitet men är fortfarande litet och flexibelt. Det är stort nog att kunna ge det nya syskonet plats, samtidigt kommer de nog leka bra ihop när de växer upp.
   – Det är viktigt att varje föräldrapar tar ställning till vilken tid som passar bäst för dem när det gäller att skaffa syskon, och man kan ju inte alltid styra biologin heller. Men om man ser det utifrån det enskilda barnets perspektiv så gör barnets mognadsnivå en skillnad, som kan påverka hur hela familjen har det.
    – Självklart går det bra att få syskon före 3 års ålder också, men ju mindre det första barnet är, desto mer liknar dess behov det nyfödda barnets, och därmed är risken större för konkurrens mellan syskonen. En konkurrens som ibland kvarstår ända upp i vuxen ålder.

Större barn kan sätta ord på sina behov

Anna Sylvén påpekar också att ett äldre barn är bättre på att vänta, det kommer med livserfarenhet.
   – Och större barn kan sätta ord på sina behov, har vänner och en egen värld. Argumentet att två barn som är nära i ålder leker bättre ihop, är Anna Sylvén tveksam till.
   – De leker kanske bra, men det blir ofta samtidigt mycket konkurrens mellan dem, vilket kan leda till många konflikter. Om föräldrarna kan hantera det, så kan barnen utvecklas mycket av det. Men även en 5-åring eller rentav en 8-åring kan leka väldigt bra med en 2-åring, även om deras intressen och förmågor skiljer sig mycket åt.

Första tiden är avgörande - läs på nästa sida

Första tiden är avgörande

Om det är mindre än 18 månader mellan barnen kallas syskonrelationen ”låtsastvillingar”. Likt tvillingar har barnen fått ytterst lite egen tid med föräldrarna, åtminstone inte som de kan minnas. Och vid 18 månaders ålder händer mycket i barnens utveckling.
– Det är en avgörande tid i ett barns liv. Hjärnan är i stort sett färdigutvecklad och barnet är mycket mer kompetent. Före det är barnet väldigt sårbart och behöver akut hjälp med olika saker. Tvillingar är speciella, för de får lära sig vänta redan från början.
Var går gränsen för när man inte är syskon psykologiskt? när blir man ett ”ensambarn”?
   – Kanske runt 8-årsåldern. Får man syskon då växer syskonet upp i en annan kultur – man brukar ju säga att det är tio år mellan generationsskiftena. Fördelen är att de inte konkurrerar så mycket med varandra och det äldre syskonet tycker ofta det är kul att få ta hand om ett litet syskon.

Hur många barn är "lagom" - tyck till i vårt forum

Se även

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler