Cykla – när är barnen redo?

Nu plockas cyklarna fram men trots att det är roligt att cykla är barn inte redo att cykla själva förrän de är runt 12 år gamla. Här är några tips på hur man tänker säkert som förälder:

Barn inte är mogna att cykla i trafiken förrän de är 12 år. Även fast du som förälder tycker att ditt barn verkar ta ansvar i trafiken finns det andra faktorer som spelar in. Här är något att tänka på.

För att klara sig i trafiken brukar man säga att barnet ska

  • se och synas över bilar (vara tillräckligt lång)
  • ha ett utvecklat synfält
  • uppfatta varifrån ljud kommer
  • kunna avgöra hastigheter och avstånd
  • kunna ta en annan persons perspektiv
  • uppfatta, förstå och bedöma olycksrisker
  • ha utvecklad simultankapacitet
  • kunna överblicka en komplicerad trafiksituation
  • förstå trafiksystemet och sin roll i det

Alla de här färdigheterna har man inte förrän man är runt 12 år och kanske inte ens då.

Hjälm på

Både föräldrar och barn som cyklad ska använda hjälm.

Källa: ntf.se

NUVARANDE Cykla – när är barnen redo?
NÄSTA D-vitamin – så mycket behöver vi